دوستان من

متاسفانه هنوز دوستی که مثل خودم به نویسندگی علاقمند باشد پیدا نکردم! :(