معرفی کتاب این هم مثالی دیگر

نام کتاب: این هم مثالی دیگر

موضوع: چهار جستار از حقایق زندگی

نویسنده: دیود فاستر والاس

مترجم: معین فرخی

ناشر: انتشارات اطراف

تعداد صفحات: 120

قیمت: 23000 تومان

جستار یا ناداستان، مقاله‌ای است که براساس دیدگاه شخصی نویسنده نوشته می‌شود. نتیجه‌گیری در جستار برخلاف مقاله که براساس شواهد و مستندات است، فقط تابع نظر نویسنده است که می‌تواند درست یا نادرست باشد. در جستار مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و … مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد و نویسنده از نگاهی متفاوت به آن نگاه می‌کند، زاویه دیدی که شاید کمتر به آن توجه کرده باشیم.
در این کتاب چهار جستار از دیوید فاستر والاس آورده شده است، جستارهایی که به مسائلی می‌پردازد که در زندگی روزانه ما جریان دارد ولی از آن‌ها غفلت می‌کنیم. ( ماهی پیر از دو ماهی جوان پرسید: آب چه‌طوره؟! دو ماهی جوان کمی شنا کردند و سپس یکی از آن‌ها به دیگری نگاه کرد و گفت: آب دیگه چه کوفتیه؟! )
در جستار اول به این موضوع می‌پردازد که یاد بگیریم چگونه فکر کنیم. بیشتر اوقات ما از روی غریزه عمل می‌کنیم و غریزه هم به طبع ما را مرکز مطلق زندگی و تجربه‌های آن می‌داند. همین امر باعث می‌شود که ما فقط بتوانیم تفسیرهای خود را درست بدانیم و دیگران را خطاکار یا مانع و سدی دربرابر خود ببینیم. درصورتی که دیگران هم تفسیرهایی شبیه ما ولی از دید خود دارند. در اصل این جستار قضاوت ما درمورد زندگی و دیگران را مورد بررسی قرار می‌دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.