آرشیو ماهانه: فوریه 2021

نوشتن چگونه می­‌تواند ذهن ما را خالی و آزاد کند؟!

نوشتن چگونه می­‌تواند ذهن ما را خالی و آزاد کند؟! این سوالی هست که پاسخ دادن به آن کمک می‌کند خیلی بهتر و بیشتر به اهمیت نوشتن پی ببریم. در این مقاله سعی می‌کنیم پاسخ ساده و جامعی در این باره ارائه دهیم. ما هر روز با دنیای بیرون از خود در تعامل هستیم. این …

شطرنج فقط یک بازی و سرگرمی نیست!

شطرنج برای من الهامی از زندگی است. یک دست بازی کنم تا ذهنم برای بیان این مطلب باز شود؛ برگشتم و آماد‌ه‌ام برای بیان این مطلب. بازی خوبی بود. بعد از بازی تحلیل آن را هم نگاه کردم و لذتش را دو چندان کرد. از خوبی­‌های شطرنج این است که درس­‌های زیادی به ما می‌دهد. …

چرا می‌نویسم!!!

من می­‌نویسم چون به این نتیجه رسیده­‌ام که نوشتن را دوست دارم. کمی دیر به این نتیجه رسیدم ولی به قول معروف: “ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است” البته یه ورژن دیگری هم وجود دارد که می‌گوید: “ماهی را هر وقت از آب بگیری می­‌میره” ماهیت هر دو یکسان است ولی نتیجه­‌ای …