مقالات

چرا می‌نویسم!!!

من می­‌نویسم چون به این نتیجه رسیده­‌ام که نوشتن را دوست دارم. کمی دیر به این نتیجه رسیدم ولی به قول معروف: “ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است” البته یه ورژن دیگری هم وجود دارد که می‌گوید: “ماهی را هر وقت از آب بگیری می­‌میره” ماهیت هر دو یکسان است ولی نتیجه­‌ای …